Bezpečnostní agentury
a služby

Bezpečnostní agentura
pro Váš klid a bezpečí

Na stránkách, kde se prezentují bezpečnostní agentury z největších měst z celé ČR, naleznete nabídku bezpečnostních služeb všeho druhu. Každá bezpečnostní agentura nabízí bezpečnostní služby, jako je např. fyzická ostraha objektů, ochrana osob a majetku, recepční služby, napojení na PCO (pult centrální ochrany), přeprava finančních hotovostí, elektronické zabezpečovací a kamerové systémy a další. Mezi nabízené služby uvedených bezpečnostních agentur patří také pořadatelské služby týkající se zajištění a zabezpečení různých kulturních a sportovních akcí. Bezpečnostní agentura je schopna zajistit také detektivní služby např. v bankách nebo supermarketech. Pracovník bezpečnostní služby diskrétně splyne s davem a postará se o nenápadný dohled.

ÚKLIDOVÉ FIRMY

Prezentace úklidových firem pak nabízí široké spektrum nejrůznějších úklidových služeb a prací. Každá úklidová firma se zabývá např. pravidelným denním úklidem i generálním úklidem na různých typech objektů. Dále pak úklidové firmy nabízí specifické práce typu praní koberců a čalounění, mytí fasád, žaluzií a oken, strojové mytí podzemních garážových ploch a ošetření pevných ploch polymerními vosky atd.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ nejen
od bezpečnostní agentury

Většina z uvedených bezpečnostních agentur a úklidových firem poskytuje zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením), invalidním důchodců a osobám se ZPS či práce pro ZTP, a to v min. 50% podílu. Například odběrem bezpečnostní služby tedy zároveň splníte náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS a bezpečnostní agentura Vám tak pomůže ušetřit za odvod do státního rozpočtu. Služby lze odebírat v rámci náhradního plnění 2022.

FACILITY MANAGEMENT
a bezpečnostní služba

Některé bezpečnostní agentury nabízejí rovněž komplexní správu budov a nemovitostí, neboli Facility management a Property Management. Veškeré úklidové práce a bezpečnostní služby pak bezpečnostní agentura zahrnuje pod tento komplexní balíček služeb.

Náhradní plnění 2016

I v roce 2016 musejí firmy s více jak 25 zaměstnanci splnit povinný podíl OZP. Ten udává, že firma musí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Ne každá firma ovšem může vytvořit vhodné podmínky pro osoby se zdravotním postižením. Proto stát udává další 2 možnosti, jak tuto povinnost splnit a zároveň nepřímo podporovat zaměstnávání OZP.

Kromě samotného zaměstnání tedy ještě může firma:

  • Využít služeb v rámci náhradního plnění, či odebrat zboží nebo zadat zakázky dodavateli náhradního plnění
  • Odvést poplatek do státního rozpočtu.

Možnosti plnění povinného podílu lze mezi sebou kombinovat tak, aby co nejvíce firmě vyhovovali. Hlavní je splnit touto cestou povinnost za daný počet OZP, které podle zákona měla společnost zaměstnávat.

Administrativa náhradního plnění

Náhradní plnění s sebou nepřináší pro samotné firmy žádnou zbytečnou administrativu. Firmy mají pouze povinnost ohlásit plnění povinného podílu na příslušné pobočce úřadu práce do 15. 2. následujícího roku.

Náhradní plnění včas

Doporučujeme zajistit si s dostatečným časovým předstihem. Stát totiž ukládá limit poskytovatelům náhradního plnění. Ti mohou za každého OZP, kterého zaměstnávají poskytovat služby do výše 36 násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí daného roku. Proto je určitě dobré nenechávat zajišťování náhradního plnění na poslední chvíli.

Podívejte se, jak to bylo s náhradním plněním v roce 2015.