Bezpečnostní agentury
a služby

Bezpečnostní agentura
pro Váš klid a bezpečí

Na stránkách, kde se prezentují bezpečnostní agentury z největších měst z celé ČR, naleznete nabídku bezpečnostních služeb všeho druhu. Každá bezpečnostní agentura nabízí bezpečnostní služby, jako je např. fyzická ostraha objektů, ochrana osob a majetku, recepční služby, napojení na PCO (pult centrální ochrany), přeprava finančních hotovostí, elektronické zabezpečovací a kamerové systémy a další. Mezi nabízené služby uvedených bezpečnostních agentur patří také pořadatelské služby týkající se zajištění a zabezpečení různých kulturních a sportovních akcí. Bezpečnostní agentura je schopna zajistit také detektivní služby např. v bankách nebo supermarketech. Pracovník bezpečnostní služby diskrétně splyne s davem a postará se o nenápadný dohled.

ÚKLIDOVÉ FIRMY

Prezentace úklidových firem pak nabízí široké spektrum nejrůznějších úklidových služeb a prací. Každá úklidová firma se zabývá např. pravidelným denním úklidem i generálním úklidem na různých typech objektů. Dále pak úklidové firmy nabízí specifické práce typu praní koberců a čalounění, mytí fasád, žaluzií a oken, strojové mytí podzemních garážových ploch a ošetření pevných ploch polymerními vosky atd.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ nejen
od bezpečnostní agentury

Většina z uvedených bezpečnostních agentur a úklidových firem poskytuje zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením), invalidním důchodců a osobám se ZPS či práce pro ZTP, a to v min. 50% podílu. Například odběrem bezpečnostní služby tedy zároveň splníte náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS a bezpečnostní agentura Vám tak pomůže ušetřit za odvod do státního rozpočtu. Služby lze odebírat v rámci náhradního plnění 2022.

FACILITY MANAGEMENT
a bezpečnostní služba

Některé bezpečnostní agentury nabízejí rovněž komplexní správu budov a nemovitostí, neboli Facility management a Property Management. Veškeré úklidové práce a bezpečnostní služby pak bezpečnostní agentura zahrnuje pod tento komplexní balíček služeb.

Náhradní plnění 2015

Náhradní plnění slouží zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci jako forma plnění povinného podílu. Tyto větší firmy by se podle zákona měly podílet na podpoře osob se zdravotním postižením. Konkrétně jde o podporu jejich uplatnění na pracovním trhu, která dramaticky zlepšuje kvalitu těchto osob. Ty musejí často čelit na pracovním trhu mnoha překážkám. Přesto se z ohlasu zaměstnavatelů jedná o jedny z nejpracovitějších a nejpečlivějších zaměstnanců.

Povinný podíl

Tuto povinnost lze podle Zákona o zaměstnanosti 435/2004 splnit třemi způsoby. Všechny firmy s 25 + zaměstnanci by tak měly být schopné pomocí těchto forem povinný podíl splnit, aniž by to omezovalo jejich činnost. Tyto tři možnosti zůstaly z roku 2014 nezměněny:

  • Zaměstnání OZP pracovníků, a to v 4% podílu k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců
  • Odběr služeb, zboží či zadání zakázek dodavateli náhradního plnění
  • Finanční odvod státu

Tyto možnosti lze libovolně kombinovat. Finanční odvod je ovšem nejméně výhodnou cestou, jelikož nepřináší samotné firmě žádné výhody. Pokud tedy není společnost schopna sama vytvořit vhodné pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením, náhradní plnění je nejlepší formou splnění povinného podílu.

Náhradní plnění 2015

Pro splnění povinného podílu stačí odebrat služby či zboží od dodavatele náhradního plnění, a to do výše 7 násobku průměrné měsíční mzdy. Tato mzda činila za rok 2015 25 903,- Kč.

Získat můžete užitečné podpůrné služby, mezi něž patří například:

  • Úklidové služby
  • Bezpečnostní služby
  • Služby pro údržbu budov
  • Údržba zeleně
  • …a mnohé další

Nějakou formu úklidových služeb využívá každá společnost. Odebráním těchto služeb v rámci náhradního plnění tak získáte nejen profesionálně provedený úklid, ale také splníte povinný podíl.

Ohlášení náhradního plnění

Odběratelé jsou povinni pouze ohlásit plnění povinného podílu do 15. 2. na příslušném úřadu práce. Většinu ostatní administrativy provede dodavatel náhradního plnění. Firmy se tak mohou v klidu věnovat své hlavní činnosti a zároveň nepřímo podporují zaměstnávání OZP osob.