Bezpečnostní agentury
a služby

Bezpečnostní agentura
pro Váš klid a bezpečí

Na stránkách, kde se prezentují bezpečnostní agentury z největších měst z celé ČR, naleznete nabídku bezpečnostních služeb všeho druhu. Každá bezpečnostní agentura nabízí bezpečnostní služby, jako je např. fyzická ostraha objektů, ochrana osob a majetku, recepční služby, napojení na PCO (pult centrální ochrany), přeprava finančních hotovostí, elektronické zabezpečovací a kamerové systémy a další. Mezi nabízené služby uvedených bezpečnostních agentur patří také pořadatelské služby týkající se zajištění a zabezpečení různých kulturních a sportovních akcí. Bezpečnostní agentura je schopna zajistit také detektivní služby např. v bankách nebo supermarketech. Pracovník bezpečnostní služby diskrétně splyne s davem a postará se o nenápadný dohled.

ÚKLIDOVÉ FIRMY

Prezentace úklidových firem pak nabízí široké spektrum nejrůznějších úklidových služeb a prací. Každá úklidová firma se zabývá např. pravidelným denním úklidem i generálním úklidem na různých typech objektů. Dále pak úklidové firmy nabízí specifické práce typu praní koberců a čalounění, mytí fasád, žaluzií a oken, strojové mytí podzemních garážových ploch a ošetření pevných ploch polymerními vosky atd.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ nejen
od bezpečnostní agentury

Většina z uvedených bezpečnostních agentur a úklidových firem poskytuje zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením), invalidním důchodců a osobám se ZPS či práce pro ZTP, a to v min. 50% podílu. Například odběrem bezpečnostní služby tedy zároveň splníte náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS a bezpečnostní agentura Vám tak pomůže ušetřit za odvod do státního rozpočtu. Služby lze odebírat v rámci náhradního plnění 2022.

FACILITY MANAGEMENT
a bezpečnostní služba

Některé bezpečnostní agentury nabízejí rovněž komplexní správu budov a nemovitostí, neboli Facility management a Property Management. Veškeré úklidové práce a bezpečnostní služby pak bezpečnostní agentura zahrnuje pod tento komplexní balíček služeb.

Náhradní plnění 2014 a jeho podmínky

Zaměstnávání OZP (osoba zdravotně postižená) má smysl nejen pro samotné zdravotně postižené lidi, ale také pro všechny vedoucí středních a větších firem. Ti potřebují ze zákona splnit svůj 4% povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP, TP, ZTP, ZTP/P). Patří to ke společenské zodpovědnosti firem. Nemůžete-li však tyto lidi zaměstnat, máte na rozdíl od jiných států EU možnost zvolit náhradní plnění, nebo zkrátka zaplatit odvod za povinný podíl státu.

Náhradní plnění

I pro rok 2014 nadále platí pro všechny zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci zákonná povinnost zaměstnávat OZP, a to ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Zaměstnavatel tedy může:

  • Realizovat přímé zaměstnávání OZP, osob zdravotně postižených.
  • Odebírat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50% OZP, popř. jim zadat zakázky.
  • Odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou osobu se zdravotním postižením.

Zákon také dovoluje všechny tyto možnosti vzájemně kombinovat.

Legislativu plnění povinného podílu s vystvětlujícími příklady najdete na stránkách MPSV.

Zde je k dispozici a ke stažení také Oznámení o plnění povinného podílu, které je nutné odevzdat Úřadu práce do 15 . 2. následujícího roku.

Náhradní plnění v roce 2014

Náhradní plnění 2014 se stále řídí legislativou z roku 2012, konkrétně tedy zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jeho prováděcí Vyhláškou č. 518/2004 Sb..

Je tedy dobré se včas zamyslet nad tím, jakým způsobem co nejlépe a co nejefektivněji splnit svou zákonnou povinnost. Berme v potaz i skutečnost, že průměrná mzda neustále roste a do státní pokladny tedy zaplatíme více a více svých peněz. Při odběru služeb či výrobků pro náhradní plnění 2014 budeme muset také více zaplatit, ale stále aspoň využíváme praktické služby nebo výrobky, které organizace ke svému provozu běžně potřebují, nebo také můžeme zadávat pragmatické zakázky v rámci náhradního plnění.

Náhradní plnění 2014 je tedy tou nejlepší cestou, pokud se nemůžeme podílet na přímém zaměstnávání OZP. Efektivně navíc přispěje k optimalizaci provozních nákladů. V samotném důsledku také podpříte handicapované v uplatnění se na pracovním trhu a v seberealizaci, a to je velice záslužná pomoc. Vyberte si v našem katalogu region a firmu, která nabízí služby využitelné ve Vaší firmě i pro náhradní plnění.

Dobrá rada na závěr

Vzhledem k tomu, že dodavatelé služeb a výrobků jsou ze zákona omezeni v objemu zakázek poskytovaných pro náhradní plnění, je vhodné poptat tyto zakázky co nejdříve, dokud je z čeho čerpat. Koncem roku totiž pak hrozí, že nezbude jiná možnost pro plnění povinného podílu než odvod státu, který organizaci nijak neprospěje. Je tedy velkou výhodou zavčas poptat odběr služeb či výrobků pro náhradní plnění 2014.