Bezpečnostní agentury
a služby

Bezpečnostní agentura
pro Váš klid a bezpečí

Na stránkách, kde se prezentují bezpečnostní agentury z největších měst z celé ČR, naleznete nabídku bezpečnostních služeb všeho druhu. Každá bezpečnostní agentura nabízí bezpečnostní služby, jako je např. fyzická ostraha objektů, ochrana osob a majetku, recepční služby, napojení na PCO (pult centrální ochrany), přeprava finančních hotovostí, elektronické zabezpečovací a kamerové systémy a další. Mezi nabízené služby uvedených bezpečnostních agentur patří také pořadatelské služby týkající se zajištění a zabezpečení různých kulturních a sportovních akcí. Bezpečnostní agentura je schopna zajistit také detektivní služby např. v bankách nebo supermarketech. Pracovník bezpečnostní služby diskrétně splyne s davem a postará se o nenápadný dohled.

ÚKLIDOVÉ FIRMY

Prezentace úklidových firem pak nabízí široké spektrum nejrůznějších úklidových služeb a prací. Každá úklidová firma se zabývá např. pravidelným denním úklidem i generálním úklidem na různých typech objektů. Dále pak úklidové firmy nabízí specifické práce typu praní koberců a čalounění, mytí fasád, žaluzií a oken, strojové mytí podzemních garážových ploch a ošetření pevných ploch polymerními vosky atd.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ nejen
od bezpečnostní agentury

Většina z uvedených bezpečnostních agentur a úklidových firem poskytuje zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením), invalidním důchodců a osobám se ZPS či práce pro ZTP, a to v min. 50% podílu. Například odběrem bezpečnostní služby tedy zároveň splníte náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS a bezpečnostní agentura Vám tak pomůže ušetřit za odvod do státního rozpočtu. Služby lze odebírat v rámci náhradního plnění 2022.

FACILITY MANAGEMENT
a bezpečnostní služba

Některé bezpečnostní agentury nabízejí rovněž komplexní správu budov a nemovitostí, neboli Facility management a Property Management. Veškeré úklidové práce a bezpečnostní služby pak bezpečnostní agentura zahrnuje pod tento komplexní balíček služeb.

Důvody proč využívat náhradní plnění 2013

Dnešní podoba zákona o zaměstnanosti i nadále ukládá každému zaměstnavateli (včetně státních institucí), který zaměstnává  více jak 25 zaměstnanců povinnost, zaměstnat 4 % osob se zdravotním postižením (povinný podíl zaměstnávání OZP). Stát tak napomáhá lidem se zdravotním handicapem s vylepšením jejich životní úrovně tím, že pro ně vytváří rovnocenné podmínky na trhu práce, jaké mají všichni zdraví lidé.

Náhradní plnění 2012 zaznamenalo určitá legislativní omezení, která prakticky vymazala nepoctivé poskytovatele náhradního plnění a výrazně omezila možnosti všech současných poskytovatelů. Tyto legislativní úpravy ovšem snížily počet firem, které jsou oprávněny náhradní plnění poskytovat, což má za následek zvýšení poptávky po těchto službách.

Proč využívat náhradní plnění 2013

Zaměstnavateli, který nesplňuje zmíněný povinný podíl, zákon umožňuje tuto povinnost nahradit odběrem výrobků nebo služeb (náhradní plnění) od firmy, která zaměstnává více než 50 % OZP. máte také možnost se "vykoupit" z povinnosti finančním odvodem do státní pokladny. V případě nesplnění jedné z uvedených variant hrozí takovémuto zaměstnavateli vysoká pokuta až do výše 1.000.000,- Kč.

Zaměstnavatel, který z nějakého důvodu nevytváří nebo nemůže vytvářet pracovní pozice pro zaměstnávání OZP a chce se vyhnout vysoké pokutě, má na výběr ze dvou možností:

Odvod do státního rozpočtu

Odvod do státní kasy vychází z 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy ve sledovaném kalendářním roce, respektive za jeho první až třetí čtvrtletí, násobeno „nesplněným" povinným podílem (např. 4 % ze 45 zaměstnanců = 1,8 průměrný přepočtený povinný podíl). Odvod státu je nutné splnit pomocí Úřadu práce do 15. února následijícho roku.

Vzorec pro výpočet odvodů 2013: 2,5 x průměrná mzda 2013 x povinný podíl = odvod státu (bez DPH).

Náhradní plnění v podobě odběru služeb

Tou nejméně „bolestivou" variantou zůstává stále náhradní plnění. Tedy odběr služeb od od uvedenách agentur, které mají oprávnění poskytovat náhradní plnění. Výpočet částky za náhradní plnění se rovná sedminásobku průměrné měsíční mzdy, opět za první až třetí čtvrtletí roku.

Vzorec pro náhradní plnění 2013: 7 x průměrná mzda 2013 x povinný podíl = výše částky pro odběr náhradního plnění (bez DPH)

Podmínky pro náhradní plnění 2013 se pro jeho poskytování ani jeho odběr oproti roku 2012 nemění. Jediné co ovlivní uvedené výpočty, bude pohyblivá výše průměrné roční hrubé mzdy.

 

Dále >> Náhradní plnění 2014