Bezpečnostní agentury
a služby

Bezpečnostní agentura
pro Váš klid a bezpečí

Na stránkách, kde se prezentují bezpečnostní agentury z největších měst z celé ČR, naleznete nabídku bezpečnostních služeb všeho druhu. Každá bezpečnostní agentura nabízí bezpečnostní služby, jako je např. fyzická ostraha objektů, ochrana osob a majetku, recepční služby, napojení na PCO (pult centrální ochrany), přeprava finančních hotovostí, elektronické zabezpečovací a kamerové systémy a další. Mezi nabízené služby uvedených bezpečnostních agentur patří také pořadatelské služby týkající se zajištění a zabezpečení různých kulturních a sportovních akcí. Bezpečnostní agentura je schopna zajistit také detektivní služby např. v bankách nebo supermarketech. Pracovník bezpečnostní služby diskrétně splyne s davem a postará se o nenápadný dohled.

ÚKLIDOVÉ FIRMY

Prezentace úklidových firem pak nabízí široké spektrum nejrůznějších úklidových služeb a prací. Každá úklidová firma se zabývá např. pravidelným denním úklidem i generálním úklidem na různých typech objektů. Dále pak úklidové firmy nabízí specifické práce typu praní koberců a čalounění, mytí fasád, žaluzií a oken, strojové mytí podzemních garážových ploch a ošetření pevných ploch polymerními vosky atd.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ nejen
od bezpečnostní agentury

Většina z uvedených bezpečnostních agentur a úklidových firem poskytuje zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením), invalidním důchodců a osobám se ZPS či práce pro ZTP, a to v min. 50% podílu. Například odběrem bezpečnostní služby tedy zároveň splníte náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS a bezpečnostní agentura Vám tak pomůže ušetřit za odvod do státního rozpočtu. Služby lze odebírat v rámci náhradního plnění 2022.

FACILITY MANAGEMENT
a bezpečnostní služba

Některé bezpečnostní agentury nabízejí rovněž komplexní správu budov a nemovitostí, neboli Facility management a Property Management. Veškeré úklidové práce a bezpečnostní služby pak bezpečnostní agentura zahrnuje pod tento komplexní balíček služeb.

Facility management

Máte potíže s udržováním Vašich budov? Při podnikání Vám nezbývá čas na stálý dohled činností spojených s provozem nemovitostí? Pomůže Vám profesionální bezpečnostní agentura, která se rovněž zabývá činnostmi oboru Facility Management.

Facility management – správa nemovitostí - je soubor činností, které zajišťují bezproblémový chod nemovitosti a odstraňují překážky, které by zabraňovaly jejím obyvatelům nebo majitelům v užívání nemovitosti jako takové. Správu nemovitosti si zajišťují majitelé samostatně, nebo s pomocí některé externí společnosti, což s sebou přináší řadu výhod.
S Facility managementem souvisí také Property management a Energy management.

Příklady služeb, které zahrnuje Facility management:

  • úklid nemovitosti
  • opravy závad inženýrských sítí
  • běžná údržba zabraňující vzniku závad
  • drobné řemeslné práce (malování)
  • řemeslné práce většího rozsahu (omítání budov, výměna oken)
  • vedení účetních záznamů nemovitosti
  • plánování oprav a údržby

Cílové objekty pro Facility management

Správa nemovitostí a budov se zaměřuje na především na administrativní a komerční budovy, hotely, nákupní centra, budovy státních správ apod. Profesionální Facility management je více než užitečný také pro bytové objekty, rezidence, bytové domy a průmyslové objekty.

Usnadněte si život, přenechte zodpovědnost profesionálům

Řídícím pracovníkem Facility managementu je Facility manažer. Stále více se hledí na zvyšování kvalifikace těchto manažerů. Na vysokých školách vznikají specializované obory, z nichž pak vycházejí připravení odborníci. Roste zájem o kurzy pro výkonné pracovníky na téma Facility management nebo provoz a údržba technických zařízení budov.

Zvyšování odborných znalostí pracovníků na všech úrovních jednoznačně vede ke zlepšení výsledků jednotlivých firem. Facility manažer je zodpovědný za strategii Facility managementu té které oblasti. Je zodpovědný za řízení všech úkonů tak, aby technologie a stavební prvky objektu byly funkční v souladu s potřebami jejich uživatelů. Řízení je podmíněno normami, např. v ČR jsou označovány ČSN EN „Facility management“. V platnost vstoupila v roce 2007.

V posledních dvou letech je trend facility management takový, že klienti ustupují od malých lokálních firem, které jsou schopny nabídnout pouze dílčí služby. Firmy se obrací spíše na velké dodavatele, kteří zabezpečí všechny služby. Vzniká integrovaný facility management, který šetří náklady jak na straně klienta, tak i náklady zajišťující firmy.

Bezpečnostní agentury zajišťující Facility management


D.I.SEVEN FACILITY

Poskytuje komplexními služby spojené se správou budov a nemovitostí, s cílem poskytovat klientovi maximální komfort v širokém rozsahu nabízených služeb s profesionálním přístupem, založeném na vzájemné důvěře. Úplný servis je spojený s technickou správou budov a nemovitostí, s cílem optimalizovat investiční náklady oprav, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií atd.

Facility management této agentury spočívá také v zajištění oprav objektů a technologických zařízení, služeb souvisejících s požární ochranou, vedení projektové dokumentace a podobně. Společnost při řešení vždy vychází z požadavků a potřeb klienta.

D.I.SEVEN FASILITY: Správa a údržba budov a Facility management

Facility management: správa a údržba budov a nemovitostí | D.I.SEVEN FACILITY

Facility management od bezpečnostní agentury D.I.SEVEN

Tato společnost poskytuje své služby po celé ČR a zabývá se správou nemovitostí a údržbou budov. Správa budov a údržba nemovitostí zahrnuje služby Facility management, Property managemenet a Energy management.

Facility management – technická správa zahrnuje veškeré služby související s bezporuchovým chodem technických zařízení budovy. Facility management- administrativní správa zajišťuje administrativní provoz budovy. Facility management - infrastrukturální služby obsahují provozní a doplňkové služby zajišťující plynulý chod budovy. Patří k nim také úklidové a bezpečnostní služby, které se však poskytují v souvislosti s dalšími službami patřící do Facility managementu. Dle požadovaných služeb klienta souvisejících se službami Facility managementu je vždy nastaven proces Property managementu.

D.I.SEVEN: Komplexní Facility management a Property management

D.I.SEVEN: Facility Management, Property Management - správa nemovitostí